• تماس با ما زاگرس کمپرسور ایرانیان
1

air
1

nitrogen-slider

پکیج های تولید نیتروژن و اکسیژن

gas-compressor

انواع کمپرسورهای گاز، کمپرسورهای گاز اسکرو، کمپرسورهای گاز رفت و برگشتی

کمپرسور گاز طبیعی، کمپرسورمتان، کمپرسور دی اکسید کربن، کمپرسور نیتروژن، کمپرسور اکسیژن، کمپرسور هیدروژن، کمپرسور هلیم، کمپرسور بیوگاز و کمپرسور گازهای دیگر

original

پکیج تولید گاز اکسیژن ، پکیج تولید گاز نیتروژن ، پکیج تولید گاز هیدروژن

اکسیژن سازها مناسب کاربردهای بیمارستانی و کاربرد صنعتی- نیتروژن سازها مناسب صنعت مواد غذایی ، صنعت دارو سازی، صنعت لیزر، صنعت الکترونیک و دیگر کاربردهای صنعتی – هیدروژن سازها مناسب صنعت تولید مواد غذایی ، صنعت الکترونیک ، تولید سوخت هیدروژن و دیگر کاربردها

 

1

 کمپرسورهای هوا ، بلوئرها، بوستر کمپرسورها وتجهیزات جانبی سیستمهای هوای فشرده

 کمپرسور اسکرو هوا روغنی (اویل اینجکت)، کمپرسور اسکرو هوا بدون روغن (اویل فری) ، کمپرسور هوا فشار قوی (مناسب کاربردهای حفاری، غواصی، پینت بال و …) ، بوستر کمپرسور (مناسب کاربردهای بطری سازی، استارت موتورهای دیزل و …)، تجهیزات جانبی و متعلقات سیستم های هوای فشرده

origin

چیلرهای تراکمی آب خنک و چیلرهای تراکمی هوا خنک در تمامی ظرفیت های برودت

چیلرتراکمی مناسب کاربردهای صنعتی و خانگی ، چیلرهای تراکمی اسکرو، چیلرهای تراکمی اسکرال، چیلرهای تراکمی پیستونی