• تماس با ما زاگرس کمپرسور ایرانیان

کمپرسورهای اسکرو هوا

کمپرسورهای اسکرو از جمله کمپرسورهای جابجایی مثبت می باشند که متشکل از دو روتور هستند که با چرخش روتورها ، هوا به داخل فضای مابین روتورها کشیده شده و با حرکش مارپیچی روتورها، هوا فشرده می شود. به دلیل حرکت پیوسته و آرام روتورها که عاری از هرگونه ضربه و پالس میباشد، این کمپرسورها مصرف انرژی کمتر، تولید صدای کمتر و همچنین استهلاک کمتری نسبت به کمپرسورهای پیستونی دارند. همچنین حرکت پیوسته و آرام روتورها سبب می شود که نیازی به فنداسیون قوی نسبت به کمپرسورهای پیستونی نباشد. موارد مصرف کمپرسورهای اسکرو درشرایطی است که کمپرسور دائم کار است و ایجاد وقفه در عملکرد کمپرسور تبعات زیادی را به دنبال دارد. انواع کمپرسورهای اسکرو هوا : 

کمپرسورهای اسکرو هوا روغنی (Oil Injected Screw Compressors)

کمپرسورهای اسکرو هوا بدون روغن (Oil Free Screw Compressors)

کمپرسور – انواع کمپرسور – کمپرسور هوا – کمپرسور گاز – کمپرسور اسکرو- کمپرسور پیستونی – کمپرسور اینورتر – کمپرسور اسکرو هوا- کمپرسور – انواع کمپرسور – کمپرسور هوا – کمپرسور گاز – کمپرسور اسکرو- کمپرسور پیستونی – کمپرسور اینورتر – کمپرسور اسکرو هوا- کمپرسور – انواع کمپرسور – کمپرسور هوا – کمپرسور گاز – کمپرسور اسکرو- کمپرسور پیستونی – کمپرسور اینورتر – کمپرسور اسکرو هوا- کمپرسور – انواع کمپرسور – کمپرسور اسکرو هوا -کمپرسور هوا – کمپرسور گاز – کمپرسور اسکرو- کمپرسور پیستونی – کمپرسور اینورتر – کمپرسور اسکرو هوا

 

نظرات مسدود است.