• تماس با ما زاگرس کمپرسور ایرانیان

 

ژنراتور گاز هیدروژن

 

شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان تامین کننده پکیج تولید گاز هیدروژن می باشد. این پکیج ها در ظرفیت ها و خلوص ذیل می باشد. :

ظرفیت هیدروژن تولیدی :  170.66-1.33 ( Nm3/hour  )

خلوص اکسیژن تولیدی : قابل ارائه تا خلوص 99.9995%

هیدروژن ساز ها موارد کاربرد گسترده ای دارند که از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • صنعت تولید مواد غذاییoxymat-hydrogen-specificati
  • صنعت الکترونیک
  • سوخت هیدروژن در وسایل حمل و نقل
  • سیستم های گرمایشی با گاز هیدروژن

پکیج تولید نیترژن-پکیج تولید اکسیژن – پکیح تولید هیدروژن -پکیج تولید گاز نیتروژن – پکیج تولید گاز اکسیژن – پکیج تولید گاز هیدروژن – نیتروژن ساز- اکسیژن ساز – هیدروژن ساز –مولدهای گازی – انواع مولد گازی -مولد گاز اکسیژن – مولد گاز نیتروژن – مولد گاز هیدروژن – مولد به روش PSA  –  مولد نیتروژن – مولد اکسیژن – مولد آرگون – مولد هیدروژن – پکیج تولید گاز نیتروژن – پکیج تولید گاز اکسیژن – پکیج تولید گاز هیدروژن – نیتروژن ساز- اکسیژن ساز – هیدروژن ساز – مولد گاز اکسیژن – مولد گاز نیتروژن – مولد گاز هیدروژن – مولد به روش PSA  –  مولد نیتروژن – مولد اکسیژن – مولد آرگون – مولد هیدروژن – مولد های گازی-مولدهای گاز-پکیج مولد اکسیژن-پکیج مولد نیتروژن-پکیج مولد هیدروژن – پکیج مولد گازها- مولد گازها – پکیج تولید گاز نیتروژن- مولد نیتروژن -نیتروژن ساز- تولید نیتروژن- پکیج تولید نیتروژن