• تماس با ما زاگرس کمپرسور ایرانیان

 

کمپرسورها و بلوئرهای هوا

با توجه به تنوع شرایط بهره برداری و تنوع ظرفیت و فشار عملکردی و همچنین  نیاز صنایع مختلف به سیستم های فشرده سازی هوا، این تجهیزات به انواع ذیل تقسیم میشوند. شرکت زاگرس کمپرسور ایرانیان تولید کننده این تجهیزات و همچنین تامین کننده آن از برندهای معتبر و شناخته شده جهانی میباشد.

  • کمپرسورهای گریز از مرکز (کمپرسورهای سانتریفیوژ)